Liiklusohutuse õppevideod

26.04.2020

 

Turvaline teekond:

 

 

Auto pakkimine:

 

 

Pidurdusteekond:

 

 

Pidurdusteekond talvisel ajal:

 

 

Tulede kasutamine:

 

 

Udutulede kasutamine:

 

 

Juua või juhtida:

 

 

Liikluseeskirjad ja sõidukite tehnonõuded

26.04.2020

Allolevatelt linkidelt leiate kehtivad seadused ja määrused, mis reguleerivad Eesti Vabariigis liiklust ja sõidukite kasutamist.

 

Liikluseesseadus:
 
https://www.riigiteataja.ee/akt/115032019009

 

Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele:

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/102082019007

 

Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele:

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/122102019007

 

Lisa 1:
Nõuded alates 1. Jaanuarist 1997. A liiklusregistrisse kantud või kantavale sõidukile, välja arvatud 30-aastased ja vanemad sõidukid:

 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1221/0201/9007/MKM_m42_lisa1.pdf#

 

Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kontroll:

 

 https://www.riigiteataja.ee/akt/119072019009

 

Lisa 4:
Sõiduki ülevaatusel kontrollitavate osade, seadmete, sõlmede ja nendel avastatud vigade loetelu ning kontrollimise metoodika (alates 01.02.2020)
 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1190/7201/9009/Lisa4_01022020.pdf#

 

Turvalist liiklemist!