MTÜ Võidusõiduabi

SUVE KESKPAIK SAI VÄGA TIHE.

31.07.2016

Toimekas suvi on jõudnud juba üle mõttelise keskjoone. Erinevaid toimetusi on meil olnud nii palju, et tehtud võistlustest muljetamiseni polegi jõudnud veel. Juuli algas MTÜ Võidusõiduabi kohtunikele auto24ringil, kus toimusid motoringrajasõidu Eesti ja Soome MV etapid. Selleks võistluseks sai soomlastega küsimusi kooskõlastatud juba talvest alates. Ikkagi leidus kohapeal küsimusi, millest keegi oli aru saanud teistmoodi või ei olnud vajalikku infot edastatud selle adressaadile jne. Õnneks ei olnud lahendamata küsimused täiesti lahendamatud ning kõik sujus kokkuvõttes hästi. Tänu soomlaste ja baltlaste ühisvõistlusele oli joonel kokku üle 140 võistleja. Võistused olid tihedad ja põnevad. Korraldusmeeskonna panid proovile nii suur õlireostus, vahelduv ilm kui ka mitmed kukkumised. Õlireostuse ja kukkumistega edukas toimetulek näitas, et A2 Racing MTÜ võistluse korraldajana oli planeerinud vajalikke ressursse piisavalt. Rajameeskonna, võistluste juhtimise, MTÜ Tehnilised Päästetööd meeskonna ja SA Pärnu Kiirabi koostöö sujus hästi ning avariid- kannatanud said kiiret ja professionaalset abi. Siin on kindlasti oluline osa meie kevadistel ühiskoolitustel. Vaid mõned stardid vajasid lühendamist ning ajakava püsis suhteliselt planeerituna. Võistluste juhina tänan hea koostöö eest ka võistluste žüriid ja SMLi järelvaatajana töötanud Tapio Nevalat. Üheks Soome MV žürii liikmeks oli Piret Koov, kellel tuli täita lisaks ka mitmeid kirjutamata lisaülesandeid nii tõlgi kui ka nö. „kohaliku esindajana“- st. lahendada küsimusi Eesti ja Soome erinevate reeglite ja tavade vahel. Tänu sellele õnnestus hoida ajakava õiges rütmis ja võistlus ei veninud. Tarmo Klaar komentaatorina ja Toomas Rosar ajamõõtjana näitasid kõrget taset ja rahulikku närvi, et anda edasi ja fikseerida vajalik info ning tulemused just sellistena nagu neilt mitmel erineval moel seda nõuti. Juuli kolmas nädal möödus meil tavapäraselt Leedu kuurortlinnas Palangas, kus seekord oli autode kestvussõidu pikkuseks 1006km. Kahe lisaringi põhjuseks oli TV6 lisandumine sponsorite nimekirja. Sellel aastal oli tehnilises kontrollis vaid eestlastest koosnev meeskond. Võistluseelses kontrollis sai oma esimese kohtunikutegevuse sooritada ka Juta. Tubli! Ka leedukate korraldusmeeskond ning –süsteem on veidi muutunud. Sellel oli nii plusse kui ka miinuseid. Kuna kõiki tegevusi enam ei planeeri (ja ei kontrolli otseselt) senine korraldaja, siis uued tegijad ei osanud alati ette näha võistlusel tekkivad erinavaid olukordi. Kahjuks said kehva infovahetuse tõttu ilma põhjuseta Palangasse sõita Urmas ja Gethlin- nende töökohtadel päästeautos istusid hoopis leedukad. Ilm oli võidusõiduks ideaalne ning võistlus ise põnev kuni lõpuni. Väheste avariide tõttu oli ka tehnilisel kontrollil suhteliselt pingevaba võistlus. Enim oli probleeme spordireeglite suhtes eksivate meeskondadega boksipeatuste ajal. Korraldaja ning võistlejate (ja ka meie endi) arvates õnnestus meie töö hästi ning võime hakata planeerima järgmise Palanga kestvussõidu teemasid. Kuuldavasti on siis oodata ka mitmeid uuendusi kogu võistluse programmi osas. Juuli lõpetab tavapäraselt Soome WRC ralli Jyväskyläs. Sel korral oleme siin Marek Mõistusega kahekesi. Lisaks muidugi ka FIA Tehnilise Delegaadi assistent Karmo Uusmaa. Tavapäraselt erineb Soome ralli teistest WRC kalendris olevatest võistlustest oma pikkade päevadega. Sel korral on kõigile osalejatele veelgi vähem öist uneaega jäetud. Juba kolmapäevane eelkontroll venis osale kontrolöridest üle 15-tunniseks. Lisaks reede ja laupäev, kus hommik algab kella 6 ajal esimese hooldusega. Pikemad muljed rallist loodan kirja saada pärast võistluse lõppu. Plaanide kohaselt ootavad nüüd Võidusõiduabi kohtunikke ees mitmed võistlused, mis on kantud rahvusvahelisse kalendrisse. Päikselisest Jyväskyläst, Raul Koov

BOTNIARING. Ettevalmistus Soome motoetapiks auto24ringil.

30.05.2016

Kui jaanuaris kinnitas Soome Moottoriliitto 2016 hooaja kalendri, siis 8.-10.juuliks toimuvale ringrajasõidu Pärnu etapile pandi mitmeid tingimusi. Erandina anti luba korraldamiseks SML-i mittekuuluvale klubile- A2 Racingule. Enamik kohtunikest-ametnikest on samuti auto24ringiga seotud ja SMLi poolt heaks kiidetud inimesed. Soome võistlusreeglite järgimise tagavad SMLi järelvaataja, žürii liikmed ja tehnilise kontrolli juht. Samas lubasid soomlased nimetada võistluste juhiks Rauli ja üheks žürii liikmeks Pireti. Meile pandi küll lisatingimuseks, et peame eelnevalt saama Soomes lisakoolitust nende ringrajasõidu reeglite kohta. Leppisime Soome Ringrajakomisjoniga kokku, et osaleme nende meistrivõistluste esimesel etapil Botniaringil. Algselt pidime olema lihtsalt töövarjudeks võistluste juhile ja žüriile. Päev enne ärasõitu saime SMList meili teatega, et Jurvas toimub Tapio Nevala juhtimisel suurem koolitus selle hooaja etappide võistluste juhtidele. Tapio on varasemalt olnud mitmed aastad võistluste juht ja SMLi järelvaatajana ning kohtunike koolitaja. Samuti on tal kogemusi mitmelt võistluselt Euroopa erinevatel radadel. Kuu tagasi valiti Tapio Nevala SMLi Juhatuse esimeheks. Väärt õpetaja! Teistmoodi (meile harjumatu) tegelikkusega puutusime kokku juba laupäeva hommikul kui ühes ajasõidus toimus kukkumine. Nimelt oli antud võistlusel kasutusel vaid üks kiirabiauto kahe meediku ja ühe arstiga. Mis tähendas seda, et igal korral kui esmaabi vajati, tuli kogu võistlus peatada. Lisaks asub Jurva ringrada kümnete kilomeetrite kaugusel nii mediitsinikeskustest kui ka haiglatest. Välise abi kutsumine rajale käib läbi tavalise hädaabinumbri Häirekeskusest. Nii me nägimegi mitmel korral sellel nädalavahetusel, kuidas patsiendi transportimiseks oodati teist ambulantsi kümneid minuteid. Ja siis saabus esimesena kohale hoopis Päästeameti sõiduk, mille meeskonnas oli küll meedik, kuid sõiduk ei sobinud patsiendi transportimiseks haiglasse. Nii tuli veel oodata mitmeid minuteid sobivat sõidukit. Ja siis saabus paigale 2 ambulantsi korraga! Teisalt saavad soomlased (ka tavakodanikud igapäevaelus) kiiret abi jatransporti tänu helikopteritele. Näiteks oli ka laupäeval olukord, kus rajalt Seinäjoele (ca 50km) viidava patsiendi seisund halvenes teel nii palju, et ta tuli poolel teel hoopis kopteriga Tampere haiglasse viia. Viimastel andmetel ei olnud ühelgi võidusõitjal siiski eluohtlikke vigastusi ning kõik on paranemas. Samas oli kuuest meeditsiinilist abi vajanud ratturist vaid üks, kes sattus õnnetusse kaasvõistlejaga kokkupõrkest. Kõik teised tegid ise sõiduvigu, millest mõni toimus lausa olematul kiirusel. Saime taaskord kinnitust, et terviserikkega õnnetuse tekkeks pole alati vaja suurt kiirust või suurt hulka võistlejad tihedalt koos sõitmas. Võistluste juhtidele mõeldud koolitus algas Tapio Nevala poolt oluliste teemade kordamisega. Oli heameel tõdeda, et oleme ise töötanud seni sarnast joont hoides. Üllatuseks oli, et suurem osa koolitusest seisnes hoopis iseseivas praktilises töös. Saime ülesande (ja loa) viibida vabalt igal pool ringrajal ning jälgida erinevate kohtunike tegevusi. Pidime hindama nende paigutust, ressursi ja töövahendite piisavust ning tegevuste õiget planeerimist. Samuti tuli igaühel kirja panna oma lahendused antud olukordade lahendamiseks. Meile Piretiga jäi silma päris hulk olukordi, mis ei läinud kuidagi kokku nende teemadega, mida Nevala oli just rõhutanud Soome meistrivõistluste taseme garanteerimiseks. Alustades ühe kohtunikuga lipupunktidest ning lõpetades sellega, et lipukohtunike juht sõitis pool päeva jalgrattal ringi ja tegeles üldiste korraldusküsimustega, võistluste juht käis rajal liiva harjamas... Laupäeva õhtul said kõik koolitujad esitada oma tähelepanekud ja pakkuda enda lahendused neile. Rõõm oli tõdeda pühapäeval, et enamik meie koolituse käigus tõusnud küsimustest oli saanud ööga lahenduse: igas KP-s oli kaks kohtunikku, võistluste juhid olid oma kohal ja tegelesid juhtmisega, rajakohtunikud andisd raadiosides paremat ja selgemat informatsiooni sündmustest jne. Pühapäeval kokkuvõtteid tehes hindas Tapio Nevala meie koolitust õnnestunuks ning andis lootust, et tänu Botniringil kogetule viiakse järgnevad SM etapid läbi ettenähtud tasemel, mille tagab eelnev õige planeerimine ja ülesannete jagamine. SMLi poolt lubas ta alustada suhtlemist radade asukoha Häirekeskustega, et tagada parem infovahetus ning parem ressursside planeerimine motovõistluste ajal. Ta oli ka väga huvitatud koostööst auto24ringi päästemeeskonna õppuste läbiviijatega, et sarnast kogemust ka Soomes rakendada. Võistluste tulemusi, pilte ja kommentaare leiate erinevatelt RR-ga seotud veebilehtedelt ja sotsiaalmeediast. Kogemus(t)e võrra rikkamatena, Piret & Raul

Oleme kohal

FIA uudised

Sõbrad